W lesie mieszka bardo dużo różnych istot. Las jest domem, matczyną ziemią, dla wielu. Są to istoty widzialne – takie jak na przykład drzewa, wiewiórki, lisy, niedźwiedzie. Półwidzialne – między innymi sowy, jeże, czy pająki. Są też te całkowicie niewidzialne, które niekiedy w językach ludzi nie mają nawet imion, nazw czy innych etykiet. I choć niewielu w takich spotkaniach brało udział, w szczególności z niewidzialnymi istotami, są i tacy, którzy tego doświadczyli. I są to zazwyczaj wydarzenia, mniej lub bardziej, zmieniające życie. By spotkanie było możliwe jednak, potrzebne są opanowanie sztuki głębokiego, uważnego słuchania, nauczenie się poruszania w ciemności i rozwijanie zdolności do czucia całą sobą.

Więcej
Do góry